Images

اولین رویداد ملی سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده

تاریخ رویداد : 24 مهر ماه همزمان با روز جهانی غذا

Icons
Icons
Icons

عناوین اصلی رویداد

غذا داروها

01

غذاهاي رژیمی

02

غذاهاي سنتی و بومی

03

سبک زندگی

04

کاهش ضایعات

05

سبد اقتصادی

06
Icons
Icons
Icons
Icons

زمان بندی و برنامه اجرایی رویداد

راه اندازی دبیرخانه8 مرداد
افتتاحیه و انتشار رویداد8 شهریور
شروع ثبت ایده8 شهریور
پایان ثبت ایده ها 31شهریور
بررسی اولیه ایده و طرح ها 10 شهریور
شروع داوری ایده ها 1 مهر
اعلام برگزیدگان رویداد8 مهر
ثبت 110 ایده برتر20 مهر
اختتامیه رویداد 24 مهر

رویکرد های اصلی رویداد

نقش سبک زندگی بر اساس آموزه هاي دینی در مطلوبیت اقتصادي و سلامت سبد غذایی خانوار

01

اهمیت و نقش غذاهاي سنتی و بومی در سلامت و اقتصاد سبد غذایی مطلوب خانوار
.

02

معرفی فناوري ها و ایده هاي اقتصادي کاربردي در فرآوري و کاهش ضایعات سبد غذایی خانوار

03

نقش غذاهاي فراسودمند و غذا داروها در مطلوبیت سلامت و اقتصاد سبد غذایی خانوار
.

04

معرفی ایده هاي کاربردي براي بهبود سلامت و هرچه اقتصادي تر کردن غذاهاي خاص و رژیمی

05
Icons
Icons
Icons
Icons
Icons
Icons

شوراي مرکزي رویداد

Team

دکتر علیرضا امیدفر

رئیس کمیسیون ارتباطات و بین الملل
Team

دکتر مجتبی بهنام تقدسی


رئیس کمیسیون تجاري سازي
Team

دکتر داود احمدي

رئیس کمیسیون کشاورزي و هوشمند سازي
Team

دکتر محمد علی رضوی

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
Icons
Icons

پیش رویداد ها و نشست هاي هم اندیشی

تولید کنندگان

18 / شهریور

حمایت کنندگان

27 / شهریور

توزیع کنندگان

5 / مهر

Images
Images
Images

وظایف دبیرخانه

اطلاع رسانی

01

چاپ کتاب

02

ثبت نام و داوري

03

طراحی تندیس و لوح

04

برگزاری نمایشگاه

05

جذب اسپانسر و هدایا

05
Icons
Icons
Icons
Icons